Gilgal – Påskeevangeliet

Gilgal – Påskeevangeliet

“I dag har jeg bortvæltet ægypternes forsmædelse fra jer”

I Josvabogen kap. 3,4 og 5 læser vi om Israelitternes overgang over Jordan på vej ind i det forjættede land. Det sted, hvor de slog lejr lige efter overgangen, kaldte de Gilgal. Vi får også at vide, at grunden til, at de kalder stedet Gilgal, er, at HERREN siger til Josva: “I dag har jeg bortvæltet ægypternes forsmædelse fra jer”. (Josva 5:9). Dette “gilgal” går igen som en rød tråd i Påskeevangeliet om Yeshuas død og opstandelse for os.

Josva 4:19-5:15 er Josvabogens påskefortælling med disse ingredienser:

  • Den dag, de gik over Jordan, var den 10. dag i den første måned.
  • Det er dagen, hvor påskelammet skulle sættes til side.
  • Omskærelsen af Israelitterne, som har med blod og med pagt at gøre.
  • Fejringen af påsken den 14. i den første måned, som påbudt i 3. Mos. 23:5.
  • De spiser usyrede brød. Sammen med påsken er der en uges usyrede brøds fest. 3. Mos. 23:6-8.

Endelig minder de sidste vers i kap. 5 om opstandelsen. Her står Josva overfor en mand, som han ikke ved, hvem er, men som viser sig at være Fyrsten over HERRENS hær, og som – må vi vel antage – er Yeshua. Dette minder om Maria, der står ved Yeshuas grav. Hun tror, det er havemanden, hun snakker til, men det viser sig at være Yeshua.
Josva får også at vide, at han skal tage skoene af, for stedet, han står på, er helligt, hvilket minder om englen ved Yeshuas grav, der siger: Kom og se stedet hvor han lå. Det var stedet, hvor opstandelseskraften var virksom, hvor livet vandt over døden, himmelen rørte jorden.
“Gilgal” er ligesom skrevet hen over hele Josvabogens påskefortælling. Det var her, israelitterne var lejret, og vi får altså at vide, at Josva kaldte stedet Gilgal, fordi HERREN den dag havde bortvæltet ægypternes forsmædelse fra israelitterne.

Gilgal גלגל kommer af den hebraiske rod galal גלל, som betyder: Han har bortvæltet.

Men hvad med evangeliets påskefortælling, påskefortællingen om Yeshuas død og opstandelse, har vi også Gilgal skrevet hen over den?
Ja, det har vi. Der står i Johannes 19:17, at Yeshua selv bar sit kors ud til stedet, som kaldtes ‘hovedskal’. Hovedskal er på hebraisk gulgolet גלגלת, vi kender det som Golgata. Den hebraiske rod er igen galal גלל.
Vi læser også om stenen, der er for graven, som bliver/er bortvæltet.
Og hvor sætter den opstandne Yeshua disciplene stævne? I Galil גליל, eller som vi siger Galilæa. Igen med den hebraiske rod galal גלל.

Så også over evangeliets påskefortælling har vi et Gilgal, hvor YESHUA har bortvæltet satans forsmædelse fra alle, virksomt når Gud giver os nåde til at tage imod det.

Hvad betyder forsmædelse? Efter ordbogen kommer det af at håne, krænke eller smæde. Det er en følelse af at være ydmyget, en ydmygende handling eller begivenhed. Måske vi kender det mest fra ‘smædekampagne.’ Det kan også være spot, skam, bebrejdelse eller skændsel.
Første gang vi møder det i bibelen er i 1.Mos. 30:23, hvor Rakel efter fødslen af Josef siger: ‘Gud har borttaget min skændsel‘. I Luk. 1:25 hører vi de samme ord fra Elisabeths mund.
I Nehemias bog møder vi det i 1:3 og 2:17. Her handler det om Jerusalem og de tilbageblevne israelitter i Israel/Juda, som, efter bortførelsen af deres landsmænd til babylon, lever i forsmædelse og er til spot.
Også andre steder i bibelen læser vi om det, og også i dag gælder det, at…

“I dag har jeg bortvæltet ægypternes forsmædelse fra jer”

One thought on “Gilgal – Påskeevangeliet

  1. Et opbyggeligt lille studie over et enkelt ord i Skriften, som viser, at alt har betydning og kan blive til opbyggelse af vores tro. Der er mange guldgruber som ligger og venter på at blive fundet i Guds ord.

    Lars

Comments are closed.