Om os

Om os

Vi kalder os Kerem Shalom, som betyder ‘en vingård af fred’ og er et lille kristen messiansk fællesskab, som mødes hver lørdag kl 10 i det nordlige Aarhus.

Vi forkynder Guds ord, synger, danser, beder og spiser frokost sammen mm.
Har du lyst til at besøge os eller høre mere om os, så kontakt os på

tlf. 30 13 19 55 – tlf. 51 23 90 21 eller send os en mail: ks@keremshalom.dk

 

Læs nogle vidnesbyrd

 


 

Nogle bibelcitater, som i kortform fortæller lidt om det, vi bekender os til vedrørende Guds Søn, Torahen og resten af Skriften samt Israel:

 

Om Messias Yeshua

(Jesus Kristus):

Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.

Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.

 

Om Torahen (De fem Mosebøger):

Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast, det giver den uerfarne visdom. Herrens forordninger er retskafne, de glæder hjertet. Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans. Herrens ord er rent, det består til evig tid. Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige. De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde, de er sødere end honning, end flydende honning.

 

Om Israel:

Hvor dejlige er dine telte, Jakob, dine boliger, Israel!

Husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær.
Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren en én!

 

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke, og din næste som dig selv!