Herrens fester

Herrens fester

Herren talte til Moses og sagde: Tal til israelitterne og sig til dem: Dette er mine fester, Herrens fester, som I skal udråbe som hellige festforsamlinger (3.Mosebog 23:1-2).

FESTERNE 2024

PÅSKEMÅLTIDET: Starter mandag den 22. april sidst på eftermiddagen.

DE USYREDE BRØDS FEST: * Tirsdag den 23. april til mandag den 29. april ved solnedgang

FØRSTEFRUGTSFESTEN: * Søndag den 28. april

OMERTÆLLING: ** Begynder på Førstefrugtsfesten, hvorefter de følgende 50 dage tælles til Pinsen.

PINSEN: * Søndag den 16. juni **

HORNBLÆSERFESTEN: * Torsdag den 3. oktober – arbejdsfri helligdag

FORSONINGSDAGEN: * Lørdag den 12. oktober – arbejdsfri helligdag med faste

LØVHYTTEFESTEN: * Torsdag den 17. oktober til torsdag den 24. oktober ved solnedgang. (Den 17 .oktober og den 24. oktober er arbejdsfrie helligdage.

ØVRIGE FESTER***

PURIM: *Søndag den 24. marts 2024

HANUKKAH: 2024: *Torsdag den 26. december til torsdag den 2. januar 

* Bemærk at dagen i den bibelske kalender begynder ved solnedgang. Derfor starter festerne også ved solnedgang aftenen før de her nævnte datoer og slutter ved solnedgang på den sidst anførte dag.

** Ifølge Rabbinsk tradition begynder omer-tællingen på andendagen i De Usyrede Brøds Fest. Følgelig falder Pinsen 50 dage efter denne dato.

I den nærværende opdeling begynder tællingen efter den ugentlige sabbat, altså altid på en søndag, hvorfor Pinsen også altid vil falde på en søndag. De divergerende opfattelser beror på en forskellig forståelse af 3. Mosebog 23:15.

 *** Purim og Hanukkah er ikke som forårsfesterne og efterårsfesterne direkte forordnet i Bibelen, men da de begge er nævnt i Bibelen og dybt forankret i de bibelske temaer og endetidens scenarium, medtages de her.