Herrens fester

Herrens fester

Herren talte til Moses og sagde: Tal til israelitterne og sig til dem: Dette er mine fester, Herrens fester, som I skal udråbe som hellige festforsamlinger (3.Mosebog 23:1-2).

FESTERNE 2022

PÅSKEMÅLTIDET: Starter fredag den 15.april sidst på eftermiddagen.

DE USYREDE BRØDS FEST: * Lørdag den 16.april til fredag den 22.april ved solnedgang

FØRSTEFRUGTSFESTEN: * Søndag den 17.april

OMERTÆLLING: ** Begynder på Førstefrugtsfesten, hvorefter de følgende 50 dage tælles til Pinsen.

PINSEN: * Søndag den 5.juni **

HORNBLÆSERFESTEN: * Mandag den 26. september – arbejdsfri helligdag

FORSONINGSDAGEN: * Onsdag den 5.oktober – arbejdsfri helligdag med faste

LØVHYTTEFESTEN: * Mandag den 10.oktober til mandag den 17.oktober ved solnedgang – den 10.oktober og den 17.oktober er arbejdsfrie helligdage.

 

ØVRIGE FESTER***

PURIM: *Torsdag den 17.marts 2022

HANUKKAH: 2021: *Mandag den 28.november til mandag den 5. december 

* Bemærk at dagen i den bibelske kalender begynder ved solnedgang. Derfor starter festerne også ved solnedgang aftenen før de her nævnte datoer og slutter ved solnedgang på den sidst anførte dag.

** Ifølge Rabbinsk tradition begynder omer-tællingen på andendagen i De Usyrede Brøds Fest. Følgelig falder Pinsen 50 dage efter denne dato.

I den nærværende opdeling begynder tællingen efter den ugentlige sabbat, altså altid på en søndag, hvorfor Pinsen også altid vil falde på en søndag. De divergerende opfattelser beror på en forskellig forståelse af 3. Mosebog 23:15.

 *** Purim og Hanukkah er ikke som forårsfesterne og efterårsfesterne direkte forordnet i Bibelen, men da de begge er nævnt i Bibelen og dybt forankret i de bibelske temaer og endetidens scenarium, medtages de her.