Herrens fester

Herrens fester

Herren talte til Moses og sagde: Tal til israelitterne og sig til dem: Dette er mine fester, Herrens fester, som I skal udråbe som hellige festforsamlinger (3.Mosebog 23:1-2).

FESTERNE 2023

PÅSKEMÅLTIDET: Starter onsdag den 5. april sidst på eftermiddagen.

DE USYREDE BRØDS FEST: * Torsdag den 6. april til onsdag den 12. april ved solnedgang

FØRSTEFRUGTSFESTEN: * Søndag den 9.april

OMERTÆLLING: ** Begynder på Førstefrugtsfesten, hvorefter de følgende 50 dage tælles til Pinsen.

PINSEN: * Søndag den 28. maj **

HORNBLÆSERFESTEN: * Lørdag den 16. september – arbejdsfri helligdag

FORSONINGSDAGEN: * Mandag den 25. september – arbejdsfri helligdag med faste

LØVHYTTEFESTEN: * Lørdag den 30. september til lørdag den 7. oktober ved solnedgang.

 

ØVRIGE FESTER***

PURIM: *Tirsdag den 7.marts 2023

HANUKKAH: 2023: *Torsdag den 7. december til torsdag den 14. december 

* Bemærk at dagen i den bibelske kalender begynder ved solnedgang. Derfor starter festerne også ved solnedgang aftenen før de her nævnte datoer og slutter ved solnedgang på den sidst anførte dag.

** Ifølge Rabbinsk tradition begynder omer-tællingen på andendagen i De Usyrede Brøds Fest. Følgelig falder Pinsen 50 dage efter denne dato.

I den nærværende opdeling begynder tællingen efter den ugentlige sabbat, altså altid på en søndag, hvorfor Pinsen også altid vil falde på en søndag. De divergerende opfattelser beror på en forskellig forståelse af 3. Mosebog 23:15.

 *** Purim og Hanukkah er ikke som forårsfesterne og efterårsfesterne direkte forordnet i Bibelen, men da de begge er nævnt i Bibelen og dybt forankret i de bibelske temaer og endetidens scenarium, medtages de her.