Herrens fester

Herrens fester

Herren talte til Moses og sagde: Tal til israelitterne og sig til dem: Dette er mine fester, Herrens fester, som I skal udråbe som hellige festforsamlinger (3.Mosebog 23:1-2).

FESTERNE 2021

PÅSKEMÅLTIDET: Starter lørdag den 27.marts sidst på eftermiddagen.

DE USYREDE BRØDS FEST: * Søndag den 28.marts til lørdag den 3.april ved solnedgang

FØRSTEFRUGTSFESTEN: * Søndag den 4.april

OMERTÆLLING: ** Begynder på Førstefrugtsfesten, hvorefter de følgende 50 dage tælles til Pinsen.

PINSEN: * Søndag den 23.maj **

HORNBLÆSERFESTEN: * Tirsdag den 7. september – arbejdsfri helligdag

FORSONINGSDAGEN: * Torsdag den 16. september – arbejdsfri helligdag med faste

LØVHYTTEFESTEN: * Tirsdag den 21.september til tirsdag den 28. september ved solnedgang – den 21.september og den 28.september er arbejdsfrie helligdage.

 

ØVRIGE FESTER***

PURIM: *Fredag den 26.februar 2021

HANUKKAH: 2021: *Mandag den 29.november til mandag den 6. december 

* Bemærk at dagen i den bibelske kalender begynder ved solnedgang. Derfor starter festerne også ved solnedgang aftenen før de her nævnte datoer og slutter ved solnedgang på den sidst anførte dag.

** Ifølge Rabbinsk tradition begynder omer-tællingen på andendagen i De Usyrede Brøds Fest. Følgelig falder Pinsen 50 dage efter denne dato.

I den nærværende opdeling begynder tællingen efter den ugentlige sabbat, altså altid på en søndag, hvorfor Pinsen også altid vil falde på en søndag. De divergerende opfattelser beror på en forskellig forståelse af 3. Mosebog 23:15.

 *** Purim og Hanukkah er ikke som forårsfesterne og efterårsfesterne direkte forordnet i Bibelen, men da de begge er nævnt i Bibelen og dybt forankret i de bibelske temaer og endetidens scenarium, medtages de her.