Genoprettelsen af Davids faldne hytte

Genoprettelsen af Davids faldne hytte

 

Evangeliet om Messias Yeshua (Jesus Kristus) er budskabet om, hvordan Gud gennem Ham frelser mennesker ind i sit evige retfærdighedsrige. Imidlertid er evangeliet langt mere omfattende end budskabet om menneskers individuelle frelse. Det er også budskabet til Israel om fysisk og åndelig genoprejsning af landet og folket, og det er tillige budskabet om Guds genoprettelse af Hans Lov (Moseloven).

Da alle Guds løfter realiseres i og gennem Messias Yeshua, er opfyldelsen af samtlige løfter i Biblen en bestanddel af evangeliet om Ham og må derfor indgå i forkyndelsen af det. Kun således kan evangeliet komme til at fremstå i sit fulde omfang og med sin fulde styrke.

Bogen tegner konturerne af Guds fulde evangelium ved at afdække samhørigheden mellem Messias Yeshua, Israels land og folk, de troende ikke-jøder og Moseloven. Uden denne samhørighed vil Guds evangelium fremstå både usammenhængende og ufuldstændig. Fremstillingen lægger derfor vægt på at godtgøre, at man ikke kan adskille Messias Yeshua fra Hans folk, Israel, og fra Moseloven, som Han levede og lærte efter.

Det er bogens grundtanke, at i Guds fulde evangelium føjes løfterne til Israel, jødernes frelse, verdens frelse og opfyldelsen af Guds Lov sammen til et smukt portræt, som virkeliggøres med genoprettelsen af Davids faldne hytte.

237 sider. Pris: 50 kr

Skriv til os og bestil bogen