Hans herlighed skal fylde hele jorden

Hans herlighed skal fylde hele jorden

Guds styrelse

Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, idet han i fyrre dage viste sig for dem og talte om Guds rige. (ApG 1,3)

Tiden mellem Sin opstandelse og tilbagevending til Faderens højre hånd i Himlen, brugte Yeshua til at undervise Sine disciple om Guds Rige. Før Sin død og opstandelse havde Han også talt om Guds Rige med mange lignelser og forklaringer, men nu skete det i lyset af Hans opstandelse.

Læs mere


Pinse og Ruths Bog

“Alt, hvad Herren befaler, vil vi gøre”

Hver Pinse læser man i Jødedommen Ruths Bog. Der er god grund til, at vi som troende i Kristus, skulle tage den skik til os, da forbindelsen mellem Ruths Bog og Pinsen åbner for en meget vigtig dimension i Helligåndens udgydelse over os og Hans virke i os.

Læs mere 


GILGAL

“I dag har jeg bortvæltet ægypternes forsmædelse fra jer”

I Josvabogen kap. 3,4 og 5 læser vi om Israelitternes overgang over Jordan på vej ind i det forjættede land. Det sted, hvor de slog lejr lige efter overgangen, kaldte de Gilgal. Vi får også at vide, at grunden til, at de kalder stedet Gilgal, er, at HERREN siger til Josva: “I dag har jeg bortvæltet ægypternes forsmædelse fra jer”. (Josva 5:9). Dette “gilgal” går igen som en rød tråd i Påskeevangeliet om Yeshuas død og opstandelse for os.

Læs mere


Historiernes begyndelse

Dette er begyndelsen på en historie, men ikke bare det, det er begyndelsen på historien om selve begyndelsen. Og derfor også historien om alle historiers begyndelse.

Læs mere


Skatte i Bibelen

En af guldgruberne i Biblen finder vi i 2.Mos 15:13:
I din trofasthed ledte du det folk, du havde udfriet, i din styrke førte du dem til din hellige bolig“.

Læs mere