Hans herlighed skal fylde hele jorden

Hans herlighed skal fylde hele jorden

En hellig og barmhjertig Gud

Når vi læser Bibelen i sin helhed, bliver vi præsenteret for mange sider af Gud. Gud som skaber, frelser, herrer, livgiver, dommer, som barmhjertighed, nåde, som en fortærende ild osv

Læs mere


 

Guds styrelse

Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, idet han i fyrre dage viste sig for dem og talte om Guds rige. (ApG 1,3)

Tiden mellem Sin opstandelse og tilbagevending til Faderens højre hånd i Himlen, brugte Yeshua til at undervise Sine disciple om Guds Rige. Før Sin død og opstandelse havde Han også talt om Guds Rige med mange lignelser og forklaringer, men nu skete det i lyset af Hans opstandelse.

Læs mere


Historiernes begyndelse

Dette er begyndelsen på en historie, men ikke bare det, det er begyndelsen på historien om selve begyndelsen. Og derfor også historien om alle historiers begyndelse.

Læs mere