Hans herlighed skal fylde hele jorden.

Hans herlighed skal fylde hele jorden.

Glæde i Guds vilje

Yeshua siger, vi skal bede: “Ske din vilje som i himlen således også på jorden”. Den bøn skulle vi gerne kunne bede helhjertet og med fuld vished og indsigt, da Guds vilje til sidst vil være den eneste vilje i universet.

Læs mere


“For  mit navns skyld”

Utallige gange i Skriften forklarer Gud Sine handlinger og reaktioner direkte eller indirekte med, at Han gør det for Sit navns skyld. Henvisningen til Sit navn eller selvhenvisningen binder på mange måder Skriften sammen overordnet set. Det matcher med de trumferende udsagn om, at Han er Alfa og Omega, Den Første og Den Sidste, Begyndelsen og Enden. Begrundelsen for alle tings skabelse og væren og for det, der driver Gud, ligger altså gemt i Gud selv og skal findes der.

Læs mere