Hans herlighed skal fylde hele jorden.

Hans herlighed skal fylde hele jorden.

Drømmen om Kerem Shalom

§ 1. Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal drømme, jeres unge skal se syner (Joel 3:1).
“Kerem Shalom” er en profetisk drøm fra Helligånden. En drøm om et fællesskab og et liv med Gud, som Han vil virkeliggøre for og sammen med dem, der ser skønheden og sandheden i den.
“Kerem Shalom” er hebræisk og fortæller noget betydningsfuldt om drømmen. “Kerem” betyder vingård og “Shalom” betyder Guds fred, helhed og fylde.

Læs resten af drømmen


At være kendt af Gud

Et af menneskets meget grundlæggende sociale behov er at være set, forstået og hørt. Når vi udsættes for det modsatte – når vi bliver overset, misforstået og overhørt – skaber det ofte en følelse af ensomhed. Måske er det derfor vi mennesker snakker så meget og forsøger at give vores meninger til kende overfor Gud og hver mand.

Faktisk behøver vi ikke altid at gøre os store anstrengelser på dette område, for Gud har taget sig af behovet. Kendsgerningen er, at vi er kendt af Ham! Deri ligger kimen til stor hvile, glæde og frihed.

Læs videre