Skatte i Bibelen

Skatte i Bibelen

En af guldgruberne i Biblen finder vi i 2.Mos 15:13:
I din trofasthed ledte du det folk, du havde udfriet, i din styrke førte du dem til din hellige bolig“.
Ordet for ”trofast” her er ”Hesed”, som står der over 250 gange i Det Gamle Testamente. Den beskriver Guds karakter, og det kan oversattes med:
– nådig
– god
– barmhjertig
– trofast
– venlig
– miskundelig
– kærlig (trofast kærlighed).
“Hesed” viser Guds loyalitet. Begrebet omfatter Guds loyalitet med hensyn til pagten og løfterne. Ordet gælder, hvis der er flere parter impliceret, fx i menneskelige relationer, eller mellem Gud og Israel. Især mht relationen mellem Gud og mennesker, er YHWH parten som MED SIKKERHED holder sin del af pagten.
Dette er godt at vide, når vi studerer Guds karakter. Alle steder i Biblen hvor vi læser for ex. om Guds godhed, er der muligt at læse: nådig (tilgivende), barmhjertig, trofast, venlig, kærlig. Det er meget opmuntrende! Biblen fortæller os mere en 250 gange, hvordan Gud er over for sit folk!
Et af de andre steder, hvor vi finder “hesed” er:
Mikas Bog 7,18-20: “Hvilken Gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer? Du, som ikke bliver ved at være vred, men holder af at vise godhed; han viser os atter barmhjertighed og træder al vor skyld under fode. Du kaster alle vore synder i havets dyb!
 Du viser troskab mod Jakob, og trofasthed (HESED) mod Abraham, sådan som du tilsvor vore fædre i gamle dage“.