Guds masterplan

Guds masterplan

“At samle alt og alle i Jesus Kristus, for at Gud kan være alt i alle”

Guds plan er at underlægge alt Sin Søn, så Han selv til sidst kan være alt i alle. Da vil hele Hans skabning være frugten af Hans gerninger og bære fylden af Hans væsen. Det er et vidunderligt mål, som ingen endnu helt kan fatte. Hans herligheds arv til alle, der hører Ham til, overgår al menneskelig forestillingskraft. Hans rigdomme er uudtømmelige.

Den plan, som Han har haft fra evighed af, vil Han også gennemføre. Det kan selv ikke tilbageslaget i Edens Have, hvor mennesket valgte Gud og planen fra, ændre på. Han har iscenesat den sidste Adam, Menneskesøn og Guds søn, som garant herfor. Når vi ser dette, vil vi langt bedre blive i stand til at forstå Evangeliet, og hvorfor Gud behandler os, som Han gør.

Kun én plan

Vi har mange planer, og vel lige så mange gange håber vi på, Gud vil opfylde dem for os. Ofte, når vi tænker på Guds plan for vore liv, er det med os selv i centrum, hvem vi skal giftes med, hvilket arbejde, vi skal udføre, hvilken menighed, vi skal tilhøre osv. Alt dette har Herren omsorg for og vil lede os i, men kun hvis dette bliver et aktiv i vores tilegnelse og videregivelse af Hans masterplan. Er det ikke det, kan alle disse gode ting, som vi anser for det bedste, Gud har givet os,  endda blive forhindringer for masterplanen.

Hvilken plan er du optaget af, din egen eller Guds?

Spørg dig selv, hvad din tid og i dine tanker er optaget af, hvad du taler om, og hvad der bestemmer dine relationer, så vil du have et ganske godt indblik i, hvem du lever og virker for.

Gud har kun én plan, omend med mange forgreninger, ligesom en menneskekrop har mange blodårer og kar, men kun et hjerte, der banker livet rundt. Vi må fange Guds hjerteslag, så vi er i takt med opfyldelse af Hans plan for os og alle.

Kun én vision

Guds vilje og vej med os er enkel, men vore mange spekulationer gør livet kompliceret – mest fordi vi er så grueligt bange for at gå glip af noget i denne verden. Men for den enfoldigt troende kan der kun være en vision, et lys – og det er ikke af denne verden.

Hvad er din drøm?

Skjult eller åbenlyst, bevidst eller ubevidst arbejder vi hen mod det, der er os mest dyrebart. Dette vil til sidst afsløre vor egentlige vision.

Kun én Herre

Der er kun én, der kan opfylde Guds forehavende. Han må have herredømmet. Der kan ikke være to herrer i huset, hvis planen skal lykkes – og den vil lykkes.

Én Herre gør livet enkelt. Det er så frygteligt besværligt at have to for ikke at sige endnu flere, og mange ønsker at være herre i vort liv – ikke mindst os selv – men lykken er at have én sand Herre, som har bevist Sin kærlighed og hensigt med os ved at dø og opstå og være i forbøn for os.

Hvor mange herrer har du?

Du, som læser disse linjer, har sikkert Abrahams, Isaks og Jakobs Gud som din Gud og Jesus Kristus som din Herre, men er der andre?